ZREALIZOWANE ZADANIA

Wykonane realizacje z ostatnich lat:

- Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w cementowni w Opolu
- Wykonanie instalacji wentylacji w zakładach "DSO Kronospanu" w Strzelcach Opolskich
- Remonty instalacyjne w zakładach produkcyjnych
- Naprawy spawalnicze
- Wentylacja mechaniczna odpylająca (inwestor: Drukarnia Para)
- Montaż węzła ciepła przy ul. Tęczowej w Opolu (inwestor: ECO Opole)
- Przepompownia ścieków - ul. Oleska w Opolu (inwestor: WiK, Opole)
- Myjnia samochodowa w Kopalni "Folwark" (inwestor: Górażdże Cement S.A.)
- Konstrukcje stalowe pod rurociągi i urządzenia - Zakład Produkcyjny ZOTT Polska Sp. z o.o. w Opolu (inwestor: ZOTT Polska Sp. z o.o.)
- Centrum Handlowe "Karolinka" (inwestor: Tech-Bud, Łódź)
- Centrala cieplna w Szpitalu W.C.M. w Opolu (inwestor: ECO)
- Sieć gazowa - teren Cementowni "Górażdże" (inwestor: Górażdże Cement S.A.)
- Remont zbiorników do leżakowania piwa - Browar Namysłów (inwestor: RYAN Polska)
- Rozbudowa strażnicy (instalacje sanitarne wewnętrzne, kotłownia gazowa, roboty instalacyjne zewnętrzne) (inwestor : Komenda Powiatowa PSP Kluczbork, generalny wykonawca: Energopol Trade Opole Sp. z o.o.)
- Remont wraz z rozbudową Budynku Remizy OSP w Chróścinie Opolskiej (inwestor: OSP Chróścina Opolska, generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Exportu Usług Technicznych OPEX S.A.)
- Wykonanie remontu instalacji grzewczej i parowej w III i IV hali Tkalni (inwestor Zakłady Przemysłu Bawełnianego FROTEX S.A.)
- Budynek Labolatorium - wykonanie sieci CO, WOD-KAN (inwestor: Górażdże Cement S.A.)
- Modernizacja hali (C.O., sieci preizolowane, węzeł cieplny) - Frotex, Prudnik (inwestor: Frotex)

45-123 Opole, ul. Budowlanych 44E
tel. kom. 698 083 359
e-mail: biuro@instal-opol.pl