NASZE USŁUGI

Instal-Opolwykonuje:

- prace montażowe w zakresie instalacji: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, C.O., wentylacji, gazu,
- wykonawstwo izolacji termicznych rurociągów grzewczych, termicznych i innych,
- zamrażanie instalacji, praca na czynnych instalacjach wodnych, min. (budownictwo mieszkaniowe, spółdzielcze),
- montaż urządzeń i instalacji technologicznych przemysłowych,
- montaż urządzeń i instalacji przeciw pożarowej,
- usługi z zakresu eksploatacji urządzeń grzewczych,
- doradztwo i orzecznictwo techniczne w zakresie instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji,
- spawanie stali kwasoodpornych oraz inne prace spawalnicze,
- prace związane z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych t.j. konserwacja, czyszczenie oraz bieżące naprawy mechaniczne urządzeń.


Oferujemy również odpłatnie następujące usługi kosztorysowe:

- opracowanie kosztorysów ofertowych kalkulacji w zakresie prac budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych, instalacji przemysłowych oraz prac ogólno budowlanych,
- opracowanie przedmiarów robót,
- kalkulacje dla inwestorów indywidualnych.

45-123 Opole, ul. Budowlanych 44E
tel. kom. 698 083 359
e-mail: biuro@instal-opol.pl