Nasze usługi

Instal-Opol Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane wykonuje również:

- prace montażowe w zakresie instalacji: sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, C.O., wentylacji, gazu,

- wykonawstwo izolacji termicznych rurociągów grzewczych, termicznych i innych,

- zamrażanie instalacji, praca na czynnych instalacjach wodnych, m. in. (budownictwo mieszkaniowe, spółdzielcze),

- montaż urządzeń i instalacji technologicznych przemysłowych,

- montaż urządzeń i instalacji przeciw pożarowej,

- usługi z zakresu eksploatacji urządzeń grzewczych,

- doradztwo i orzecznictwo techniczne w zakresie instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji,

- spawanie stali kwasoodpornych oraz inne prace spawalnicze,

- prace związane z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych, t. j. konserwacja, czyszczenie oraz bieżące naprawy mechaniczne urządzeń.

Oferujemy również odpłatnie następujące usługi kosztorysowe:

- opracowanie kosztorysów ofertowych, kalkulacji w zakresie prac budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych, instalacji przemysłowych oraz prac ogólno budowlanych,

- opracowanie przedmiarów robót,

- kalkulacje dla inwestorów indywidualnych.