Cennik usług

Wyceny robót są ustalane indywidualnie wg. bieżących cen rynkowych. Ceny są negocjowalne i uzależnione od wielkości i charakteru danego przedsięwzięcia.

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny).

- 2,00-5,00 zł za pozycję minimum 100 zł za kosztorys.

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót (bez podstaw do wyceny).

- 3,00-7,00 zł za pozycję minimum 100 zł za kosztorys.

Kosztorys wykonany w oparciu o przedmiar zapisany w formacie .ath lub .pdf .

- 1,50-4,00 zł za pozycję minimum 80 zł za kosztorys.

Kosztorys z przedmiarem lub obmiarem robót wykonanym na obiekcie.

- 6,00-10,00 zł za pozycję minimum 250 zł za przedmiar + koszty dojazdów na budowę.

Nadzór i kontrola rzeczowo-finansowa przebiegu realizacji inwestycji z wykonaniem niezbędnych przedmiarów, obmiarów i kosztorysów.

Indywidualne uzgodnienia.